Creating 'local publics': responsibility and involvement in decision-making on technologies with local impacts

Udo Pesch (Corresponding author), Nicole M.A. Huijts, Gunter Bombaerts, Neelke Doorn, Agnieszka Hunka

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating 'local publics': responsibility and involvement in decision-making on technologies with local impacts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen