Creating an adaptive healing room for neurology patients

E.M.L Daemen, S. Behere, R.P.G. Cuppen, J. Facey, I.C.M. Flinsenberg, E.J. Loenen, van, R.J.E. Rajae-Joordens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating an adaptive healing room for neurology patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen