Creating an adaptive healing room for neurology patients

E.M.L Daemen, S. Behere, R.P.G. Cuppen, J. Facey, I.C.M. Flinsenberg, E.J. Loenen, van, R.J.E. Rajae-Joordens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Informed by the experiences of patients and medical staff, Philips has designed a room for neurology patients that retains a clinical feel when treatment is being carried out, but can flex to create a moretailored, personal ambiende.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-77
Aantal pagina's6
TijdschriftWorld Health Design
Volume2013
Nummer van het tijdschriftJanuary
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating an adaptive healing room for neurology patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit