Creating a supportive culture for corporate entrepreneurship : balancing creativity and discipline for the development of radical innovation by interfirm cooperation

B. Walrave, V.A. Gilsing, M.F. de Jager

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Creating a supportive culture for corporate entrepreneurship : balancing creativity and discipline for the development of radical innovation by interfirm cooperation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie