Creatief met cement

A.W.C. Timmermans, R. Verhagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Beton als gevelafwerking was bet beslist niet gemakkelijke thema van een workshop voor derdejaars studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. De studenten maakten diepgaand kennis met de mogelijkheden van het materiaal. Voor een studieproject in Maastricht ontwierpen ze gevels afgewerkt met beton. Zo kwamen de studenten in aanraking met verschil lende facetten. Deze varieerden van bet bepalen van het karakter van de betonhuid tot het ontwikkelen en realiseren van de beoogde betontextuur.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-39
Aantal pagina's2
TijdschriftDetail in Architectuur
Volume2001
Nummer van het tijdschriftseptember
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Creatief met cement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit