CRE effects on organizational performance: measurement tools for management

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CRE effects on organizational performance: measurement tools for management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie