Crazing and shear deformation in glass bead-filled glassy polymers

M.E.J. Dekkers, D. Heikens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
249 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Crazing and shear deformation in glass bead-filled glassy polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen