Crafting soft wearables with and through digital technologies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Crafting soft wearables with and through digital technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen