Crack propagation on highly heterogeneous composite materials

M.J. Patrício Dias

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

170 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Mattheij, Bob, Promotor
  • Hochstenbach, Michiel E., Co-Promotor
Datum van toekenning23 sep. 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1367-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit