CPN tools for editing, simulating, and analysing coloured Petri nets

A.V. Ratzer, L. Wells, H.M. Lassen, M. Laursen, J.F. Qvortrup, M.S. Stissing, M. Westergaard, S. Christensen, K. Jensen

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    244 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'CPN tools for editing, simulating, and analysing coloured Petri nets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science