CPMD-mindful task assignment for NPS-F

Geoffrey Nelissen, Konstantinos Bletsas, Joël Goossens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CPMD-mindful task assignment for NPS-F'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science