CP/MAS 13C n.m.r. study of polyamide-6: spectra and spin-lattice relaxation times

Harm Ketels (Corresponding author), Leo van de Ven, Annemiek Aerdts, Geert van der Velden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CP/MAS 13C n.m.r. study of polyamide-6: spectra and spin-lattice relaxation times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Physics

Material Science