CP utilization in an exponential CP-Terminal system with equal think times and different job sizes

J. Wal, van der

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

17 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper deals with the CP utilization in a CP-Terminal system with exponential job sizes and exponential think times. It is shown that if all terminals have equal think times then the CP utilization is completely independent of the scheduling of the jobs at the CP as long as preemptions are of the resume type.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's12
StatusGepubliceerd - 1982

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume8213
ISSN van geprinte versie0926-4493

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'CP utilization in an exponential CP-Terminal system with equal think times and different job sizes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit