Cowpea chlorotic mottle virus-like particles for oligonucleotide delivery

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

10 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Urtti, Arto, Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning25 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5256-6
StatusGepubliceerd - 25 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit