Coverage effects in CO dissociation on metallic cobalt nanoparticles

Bart Zijlstra, Robin Broos, Wei Chen, Heiko Oosterbeek, Ivo Filot, Emiel Hensen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

14 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coverage effects in CO dissociation on metallic cobalt nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen