Covalent enzyme immobilization onto photopolymerized highly porous monoliths

S.J. Pierre, J.C. Thies, A. Duréault, N.R. Cameron, J.C.M. Hest, van, N. Carette, T. Michon, R. Weberskirch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

169 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Covalent enzyme immobilization onto photopolymerized highly porous monoliths'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering