Coupling spectral and finite elements for fluid-structure interaction

A.C. Verkaik

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

858 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Vosse, Frans N., Promotor
  • Hulsen, Martien A., Co-Promotor
Datum van toekenning19 mei 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3845-4
StatusGepubliceerd - 19 mei 2015

Citeer dit