Coupling limit order books and branching random walks

F. Simatos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coupling limit order books and branching random walks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde