Coupling light and matter in metallic nanoparticle arrays

S.R.K. Rodriguez

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

1131 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Gómez Rivas, Jaime, Promotor
  • Fiore, Andrea, Promotor
Datum van toekenning2 sep 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6259-270-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit