Coupling damage and moisture induced phenomena in open porous materials

J. Carmeliet

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelFirst MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics
Pagina's1105-1107
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit