Coupling and cm propagation of long-range guided THz radiation in thin layers of water

Robert Sczech, Jaime Gómez Rivas, Audrey Berrier, Vincenzo Giannini, Giuseppe Pirruccio, Christian Debus, Heiko Schäfer-Eberwein, Peter Haring Bolívar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coupling and cm propagation of long-range guided THz radiation in thin layers of water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen