Coupled singlet-triplet analysis of two-color cold-atom photoassociation spectra

J.M. Vogels, R.S. Freeland, C.C. Tsai, B.J. Verhaar, D.J. Heinzen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  26 Citaties (SciVal)
  122 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Coupled singlet-triplet analysis of two-color cold-atom photoassociation spectra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie