Coupled processors with regularly varying service times

S.C. Borst, O.J. Boxma, P.R. Jelenkovic

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Coupled processors with regularly varying service times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde