Coupled-channels analysis of Feshbach resonances in a Mott insulator

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Coupled-channels analysis of Feshbach resonances in a Mott insulator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie