Counting cliques and cycles in scale-free inhomogeneous random graphs

A.J.E.M. Janssen, Johan S.H. van Leeuwaarden (Corresponding author), Seva Shneer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  41 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Scale-free networks contain many small cliques and cycles. We model such networks as inhomogeneous random graphs with regularly varying infinite-variance weights. For these models, the number of cliques and cycles have exact integral expressions amenable to asymptotic analysis. We obtain various asymptotic descriptions for how the average number of cliques and cycles, of any size, grow with the network size. For the cycle asymptotics we invoke the theory of circulant matrices.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-184
  Aantal pagina's24
  TijdschriftJournal of Statistical Physics
  Volume175
  Nummer van het tijdschrift1
  Vroegere onlinedatum18 jan 2019
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 15 apr 2019

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Counting cliques and cycles in scale-free inhomogeneous random graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit