Could electrohysterography be the solution for external uterine monitoring in obese women?

M.W.C. Vlemminx, K.M.J. Thijssen, G.I. Bajlekov, Jeanne P. Dieleman, M.B. van der Hout-van der Jagt, S.G. Oei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
89 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Could electrohysterography be the solution for external uterine monitoring in obese women?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen