Cost management technieken voor moderne productieomgevingen

H.J.M. Veeken, van der, M.J.F. Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

De huidige ontwikkelingsfase in Management Accounting onderzoek kan worden getypeerd als een nuanceringsfase. Hiermee wordt bedoeld dat na een snelle vernieuwingsgolf, nu een fase van toepasbaarheidsonderzoek en implementatiestudies van cost management vernieuwingen is aangebroken. De eerste resultaten van deze, merendeels op praktijk cases gebaseerde, studies zijn veelbelovend.Het thema vernieuwing wordt vanuit een drietalgezichtspunten behandeld namelijk (1) de integratie met bedrijfskundige werkwijzen, (2) bedrijfseconomische informatie voorspecifieke beslissingen en (3) implementatie van moderne cost accounting technieken. Trends in onderzoeksrichtingen die worden waargenomen zijn implementatie en daadwerkelijk gebruik van cost management technieken en meer aandacht voor specifieke kenmerken van het primaire proces.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-32
Aantal pagina's8
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume70
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit