Cost-benefit analysis and non-utilitarian ethics

R.J. Lowry, M.B. Peterson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cost-benefit analysis and non-utilitarian ethics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Agricultural and Biological Sciences