Cost analysis on a continuously operated fine chemicals production plant at 10 kg/day using a combination of microprocessing and microwave heating

F. Benaskar, A. Ben-Abdelmoumen, N.G. Patil, E. Rebrov, J. Meuldijk, V. Hessel, L.A. Hulshof, U. Krtschil, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cost analysis on a continuously operated fine chemicals production plant at 10 kg/day using a combination of microprocessing and microwave heating'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen