Cost analysis of enzymatic biodiesel production in small-scaled packed-bed reactors

S. Budzaki, G. Miljic, S. Sundaram, M. Tisma, V. Hessel (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cost analysis of enzymatic biodiesel production in small-scaled packed-bed reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen