Corrigendum to: "The use of the loading curve to assess soft coatings" [Surf. Coat. Technol. 127, 266–273]

J. Malzbender, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

The cor. versions of Equations (7), (9), and (10) are given. An erratum. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-
Aantal pagina's1
TijdschriftSurface and Coatings Technology
Volume138
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum to: "The use of the loading curve to assess soft coatings" [Surf. Coat. Technol. 127, 266–273]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit