Corrigendum to “Supercritical CO2 permeation in glassy polyimide membranes” [J. Membr. Sci. 620 (2021) 118922] (Journal of Membrane Science (2021) 620, (S0376738820314964), (10.1016/j.memsci.2020.118922))

Menno Houben, Romy van Geijn, Machiel van Essen, Zandrie Borneman, Kitty Nijmeijer (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum to “Supercritical CO<sub>2</sub> permeation in glassy polyimide membranes” [J. Membr. Sci. 620 (2021) 118922] (Journal of Membrane Science (2021) 620, (S0376738820314964), (10.1016/j.memsci.2020.118922))'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen