Corrigendum to "Pattern formation in reverse smouldering combustion: a homogenisation approach" [Combust. Theor. Model. 17(2) (2013) 185-223]

E.R. Ijioma, T. Ogawa, A. Muntean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

-
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)577-577
TijdschriftCombustion Theory and Modelling
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum to "Pattern formation in reverse smouldering combustion: a homogenisation approach" [Combust. Theor. Model. 17(2) (2013) 185-223]'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit