Corrigendum to: Energy and exergy analyses of the oxidation and gasification of carbon (Energy 30 (2005) 982-1002)

M.J. Prins, K.J. Ptasinski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum to: Energy and exergy analyses of the oxidation and gasification of carbon (Energy 30 (2005) 982-1002)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen