Corrigendum to “Development and evaluation of a building integrated aquifer thermal storage model” [Appl. Therm. Eng. 126 (2017) 620–629]

Basar Bozkaya (Corresponding author), Rongling Li, Timilehin Labeodan, Rick Kramer, Wim Zeiler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer115140
Aantal pagina's1
TijdschriftApplied Thermal Engineering
Volume176
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul 2020

Citeer dit