Corrigendum to: Copper(0) in the Ullmann heterocycle-aryl ether synthesis of 4-phenoxypyridine using multimode microwave heating

F. Benaskar, V. Engels, N.G. Patil, E.V. Rebrov, J. Meuldijk, V. Hessel, L.A. Hulshof, D.A. Jefferson, J.C. Schouten, A.E.H. Wheatley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Corrigendum no abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5849-5849
Aantal pagina's1
TijdschriftTetrahedron Letters
Volume51
Nummer van het tijdschrift44
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum to: Copper(0) in the Ullmann heterocycle-aryl ether synthesis of 4-phenoxypyridine using multimode microwave heating'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit