Corrigendum to “A modelling study to evaluate the costs and effects of lowering the starting age of population breast cancer screening” [Maturitas 109 (2018) 81–88] (S0378512217305431) (10.1016/j.maturitas.2017.12.009))

Rositsa G. Koleva-Kolarova, Alicja M. Daszczuk, Chris de Jonge, Mohd Khalil Abu Hantash, Zhuozhao Z. Zhan, Erik Jan Postema, Talitha L Feenstra, Ruud M. Pijnappel, Marcel J.W. Greuter, Geertruida H. de Bock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Samenvatting

The authors regret that the name Alicja M. Daszczuck, has been misspelled and should be Alicja M. Daszczuk. The authors would like to apologise for any inconvenience caused.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73
Aantal pagina's1
TijdschriftMaturitas
Volume114
DOI's
StatusGepubliceerd - aug 2018

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum to “A modelling study to evaluate the costs and effects of lowering the starting age of population breast cancer screening” [Maturitas 109 (2018) 81–88] (S0378512217305431) (10.1016/j.maturitas.2017.12.009))'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit