Corrigendum "On the odd-even hopscotch scheme for the numerical integration of time-dependent partial differential equations"

J.G. Blom, J.H.M. Thije Boonkkamp, ten, J.G. Verwer

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum "On the odd-even hopscotch scheme for the numerical integration of time-dependent partial differential equations"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen