Corrigendum "On the odd-even hopscotch scheme for the numerical integration of time-dependent partial differential equations"

J.G. Blom, J.H.M. Thije Boonkkamp, ten, J.G. Verwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)361-362
  Aantal pagina's2
  TijdschriftApplied Numerical Mathematics
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrigendum "On the odd-even hopscotch scheme for the numerical integration of time-dependent partial differential equations"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit