Correlation of the EEG and AEP with blood levels of propofol and alfentanil

N.A.M. Beer, de, J.C. Hooff, van, P.J.M. Cluitmans, H.H.M. Korsten, R.J.E. Grouls

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)480-480
Aantal pagina's1
TijdschriftAnesthesiology
Volume80
Nummer van het tijdschrift3A
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit