Correlation between thermal expansion and Seebeck coefficient in polycrystalline cobalt oxide (Co3O4)

A.D.D. Broemme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Correlation between thermal expansion and Seebeck coefficient in polycrystalline cobalt oxide (Co3O4)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Physics

  Chemistry

  Material Science