Correction to: Do Specialized Bariatric Multivitamins Lower Deficiencies After Sleeve Gastrectomy? (Obesity Surgery, (2020), 30, 2, (427-438), 10.1007/s11695-019-04191-x)

Hendrika J.M. Smelt (Corresponding author), Saskia van Loon, Sjaak Pouwels, Arjen Kars Boer, Johannes F. Smulders, Edo O. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Samenvatting

The second sentence of the Conclusion section should read as follows: The use of the specialized WLS supplement resulted in higher mean serum concentrations of ferritin, folic acid, vitamin B1, and vitamin D and less deficiencies in vitamin B12, ferritin, folic acid, vitamin B1, and vitamin B6.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439
Aantal pagina's1
TijdschriftObesity Surgery
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: Do Specialized Bariatric Multivitamins Lower Deficiencies After Sleeve Gastrectomy? (Obesity Surgery, (2020), 30, 2, (427-438), 10.1007/s11695-019-04191-x)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit