Correction to classical electrostatics for biomolecular simulations

G.A. Cisneros, M.E.J. Karttunen, P. Ren, C. Sagui

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5116-5116
TijdschriftChemical Reviews
Volume114
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit