Correction to: Assessing sleep-wake survival dynamics in relation to sleep quality in a placebo-controlled pharmacological intervention study with people with insomnia and healthy controls

Lieke W A Hermans (Corresponding author), Marta Regis, Pedro Fonseca, Sebastiaan Overeem, Tim R M Leufkens, Annemiek Vermeeren, Merel M van Gilst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In the first column of table 2, it says: 'REM Weibull scale, 1/ʎ'. NREM Weibull scale 1/ʎ, and Wake Weibull scale 1/ʎ.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer95
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychopharmacology
Volume238
Vroegere onlinedatum29 okt. 2020
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction to: Assessing sleep-wake survival dynamics in relation to sleep quality in a placebo-controlled pharmacological intervention study with people with insomnia and healthy controls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit