Correction for “Optimal unidirectional switch designs” by Zhuozhao Zhan, Geertruida H. de Bock, and Edwin R. van den Heuvel

Zhuozhao Zhan, Edwin R. van den Heuvel (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

Samenvatting

The authors have spotted a typographical error contained in our paper titled “Optimal unidirectional switch designs.”1 The asymptotic variance for the optimal augmented steppedwedge design provided in the bottomof page 3578 is incorrect. It should read: (Formula presented.) The relative efficiency of the optimal augmented stepped wedge design with respect to the optimal unidirectional switch design shown in Figure 6 was produced using this correct expression and no changes are further needed. No other results in the article were affected by this error.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2587
TijdschriftStatistics in Medicine
Volume39
Nummer van het tijdschrift19
Vroegere onlinedatum23 apr 2020
DOI's
StatusE-publicatie vóór gedrukte publicatie - 23 apr 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Correction for “Optimal unidirectional switch designs” by Zhuozhao Zhan, Geertruida H. de Bock, and Edwin R. van den Heuvel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit