Correction: Automatic emphysema detection using weakly labeled HRCT lung images (PLoS ONE (2018) 13:10 (e0205397) DOI: 10.1371/journal.pone.0205397)

Isabel Pino Pena (Corresponding author), Veronika Cheplygina (Corresponding author), Sofia Paschaloudi, Morten Vuust, Jesper Carl, Ulla Moller Weinreich, Lasse Riis Ostergaard, Marleen de Bruijne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

The last six authors, Sofia Paschaloudi, Morten Vuust, Jesper Carl, Ulla Møller Weinreich, Lasse Riis Østergaard, and Marleen de Bruijne, should not have been attributed equal contribution to this work.

Originele taal-2Engels
Artikelnummere0220873
Aantal pagina's1
TijdschriftPLoS ONE
Volume14
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2019

Citeer dit