Corrected phase-type approximations of heavy-tailed risk models using perturbation analysis

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

8 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrected phase-type approximations of heavy-tailed risk models using perturbation analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde