Corrected phase-type approximations of heavy-tailed queueing models in a Markovian environment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrected phase-type approximations of heavy-tailed queueing models in a Markovian environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics