Corrected phase-type approximations of heavy-tailed queueing models in a Markovian environment

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrected phase-type approximations of heavy-tailed queueing models in a Markovian environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde