Corrected phase-type approximations for the workload of the MAP/G/1 queue with heavy-tailed service times

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Corrected phase-type approximations for the workload of the MAP/G/1 queue with heavy-tailed service times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde